LA WEB DE LA COORDINADORA

Web/Blog de la Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia (Desde 1977)

miércoles, 22 de febrero de 2017

LA PRESENTACIO DEL LLIBRE DE JUAN GARCÍA SENTANDREU ABARROTA ELS SALONS DE L'ASTORIA

Mes de 600 assistents a l´acte del President de la Coordinadora d´Entitats
LA PRESENTACIO DEL LLIBRE DE SENTANDREU ABARROTA ELS SALONS DE L'ASTORIA

Mes de 600 persones se donaren cita ahir divendres 17 de febrer en el centric hotel de Valencia, ASTORIA PALACE. El  saló de tapiços se quedà menut per al event. Passades les 8 de la vesprada, en la sala plena, la coa per a accedir al salo aplegava fins el carrer. Mes de 300 eixemplars se vengueren en a penes mija hora i s'agotà la previsio de l'organisacio.

Acompanyat pels periodistes i escritors Jose Javier Esparza i Cristina Segui, l'autor de "totes les proves contra la mentira catalanista" Joan Garcia Sentandreu, pujava a l'estrado per a dirigir-se als presents: "El major de les forces que mou el mon es la mentira i en nostre Regne, la mentira catalaniste està assolant l'esperit i identitat valenciana". El periodiste i escritor Jose Javier Esparza se centrà en la seua critica al nacionalisme catalaniste i la mundialisacio com els principals factors de despersonalisacio de l'identitat valenciana. El periodiste Cristina Segui recordà que Sentandreu fon el lider que organisà les manifestacions multitudinaries de 1997 i 2004 contra el catalanisme a les que concorreron mes de 500 mil valencians i exhortà a l'autor a que el seu nou llibre siga un nou punt d'inflexio per a tornar-mos a movilisar.

Joan García explicà que el seu llibre es una recopilacio de 34 proves o articuls dominicals que proven inequivocament l'independencia i originalitat de la llengua valenciana com idioma propi i varis segles anteriors al catala que resulta ser un dialecte del provençal.

Sentandreu arreplegà el guant de Cristina Segui i digue que se comprometria a movilisar de nou als valencians "si som capaços d'evitar rivalitats i enfrontaments nteressats ya que l'actual govern tripartit simbolisat per les 3 Magues catalanistes, llaiques i republicanes requerixen una resposta popular contundent"


martes, 5 de abril de 2016

CRÓNICA DE UNA MALALTIA CONGENITA

Aclaracions per a dubtosos de lo que está pasant.

Una de les conclussions preses en la recent Convenció Corporativa de la Federacio Coordinadora va ser donar publicitat a la situacio interna de la nostra entitat, refleix de la divissio que viu el valencianisme en tots els ambits.

Despres de la llectura de l´informe del President al voltant de la situacio sociocultural i politica produida pel canvi de govern valenciá, es va a entrar a tractar la greu crisis que patix el valencianisme a nivell social i politic, revisant les actuacions dutes a terme per noves agrupacions i noves "coordinadores" i que han supost l´empijorament de l´image del valencianisme i la visualisacio de la seua capacitat de resposta efectiva front a les greus agressions que patix la cultura i identitat valenciana.

Es varen repasar les circumstancies i persones implicades en la desautorisacio i boicot inferit a les actuacions que estava preparant la Coordinadora en el mes de Maig de 2015 quan, a proposta del nostre President Juan García Sentandreu, es va a convocar una reunio el 27 de dit mes en la seu del GAV en una assistencia multitudinaria.

Dita reunió era el prolegomen d´una Assamblea que preparava la Coordinadora i de la que van ser informats els assistents a reunió del GAV, en la qual es va a aprovar que totes les actuacións en dur a terme per a donar cumplida resposta a les agressions catalanistes foren dirigides per la nostra Federacio Coordinadora per la seua experiencia en convocatories multitudinaries desde 1977.
 (punjeu l´image per a ampliar)

En esta reunió, Manuel Latorre, VicePresident de la Coordinadora i President del GAV va llegir la carta del President Juan García Sentandreu ( s´adjunta) , promotor de l´acte i de la posterior asamblea de la FCECRV. De dit acte redactá la consegüent acta el mateix president del GAV: (s´adjunta).

 (punjeu per a ampliar)

Incomprensiblement, per part de Germania Valenciana, entitat que estava representada en l´acte per Jose Manuel Ricart Lumbreras i que no es va opondre publicament a lo aprovat en ella, es va a enviar pel seu conter a diferents entitats una carta que reproduim per la seua importancia i que deixa clar lo que está pasant en les entitats valencianistes: la capacitat d´autoboicot que tenim entre algunes entitats que no acepten mes lliderage o coordinacio que el d´ells mateixos.

La carta i propostes de D. Jose Manuel Ricart Lumbreras no tenen desperdici arribant, inclus, a exigir la dimissio dels membres de l´actual directiva de la Coordinadora de la que ell no es membre i demanant unes noves eleccions en les que es prohibixca que els membres actuals puguen presentarse de nou. (s´adjunta).
 (puncheu per a ampliar)


Aixina les coses, l´entitat del Sr. Ricart junt a atres, varen convocar pel seu conter una concentracio en la plaça de l´Ajuntament de Valencia el 19 de Setembre en una mes que humild presencia de valencianistes, quan de lo que es tratava per part de esta histórica Coordinadora era de fer una multitudinaria manifestacio com les que mosatros organisarem en el 97 i 2004. No pugué ser i en la concentracio de la autodenominada "nova coordinadora" intervingué el Sr. Ricart Lumbreras com a interlocutor, dirigintse a la gent. El Sr. Ricart conseguí lo que buscava: el seu minut de gloria pero el valencianisme donat una greu image de debilitat al sacrificarse a la vanitat i interessos personals d´alguns.  Per si era poc, el passat 6 de Març tornarem a caure en el mateix erro, Esta vegá en la Plaça de la Mare de Deu.


Cada vegá que la nostra Coordinadora pren una iniciativa per a complir els seus estatuts sempre apareix o apareixen entitats que es desvinculen o directament boicotejen les nostres actuacions. La FCECRV podia seguir ocultant esta documentacio i la realitat de lo que está passant per tal de no perjudicar mes la greu situacio en la que es troba el valencianisme pero, vistes les circumstancies i la gravetat, es bo coneixer a cadascu pels seus fets, motiu pel qual varem pendre la decissio de donar publicitat a la realitat de les coses.COORDINADORA D’ENTITATS CULTURALS DEL REGNE DE VALENCIAPot ser que alguns no la reconeguen per este nom. Pero si dic “La Coordinadora”, tot valencianista que se precie de ser-ho i porte en la lluita front al catalanisme un temps, sap que m’estic referint a l’entitat d’entitats, a una de les mes antigues (Fon fundada en 1976) i sense dubtes de les mes prestigioses. Parlar de La Coordinadora es parlar de l’unio real del valencianisme, de l’unic paraigües baix el que totes les entitats sense distincio s’han unit en els ultims 40 anys, Quan tant se esta reclamant l’unio del valencianisme cultural, es precis tornar la vista cap a ella i aprofitar la seua experiencia, el seu predicament guanyat durant anys i la seua voluntat aglutinadora.

La Coordinadora naixqué en un sopar homenage al gran Antonio Ubieto en el desaparegut restaurant dels Vivers de Valencia alla per l’any 1976. Va ser Manolo Zarzo, que un any despres fundaria també el GAV, qui tingué l’idea de crear una entitat que no funcionara com a tal, si no que servira per a coordinar a totes les que ell ya intuïa anaven a apareixer a mida que el catalanisme larvat durant anys en les catacumbes del franquisme anara mostrant la seua cara. En un primer moment se batejà l’idea com a Consell Valencia. Pero llegalment eixe nom li corresponia al Consell Preautonomic (L’actual Generalitat Valenciana) i se acordà rebatejar-la com a Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valencia.

Des d’els primers moments La Coordinadora demostrà la seua utilitat convocant les principals movilisacions de la Batalla de Valencia, Des de l’acte d’afirmacio valencianista de la plaça de bous (1978), fins a la mes gran manifestacio de l’historia del Regne de Valencia que tragué als carrers del Cap i Casal a 500.000 persones en defensa de la Llengua Valenciana (1997), passant per les historiques i multitudinaries manifestacions de 1979 reclamant l’autonomia valenciana sense ingerencies del nort i de 1982 en defensa dels nostres simbols (En ab dos va ser el plorat Pepe Ahuir, pare de l’actual academic de la AVL, el traïdor Artur Ahuir, qui obria la marcha portant la senyera facsimil de la que se conserva en l’Ajuntament, propietat del GAV). En mig un sense fi d’actes que l’han concedit el prestigi i el reconeiximent que te actualment.


No mes vore el nom dels seus presidents en estos 40 anys ya dona una idea de l’importancia que ha tingut en l’historia del moviment valencianista: Vicent Giner Boira, Guillem Tatay, Josep Boronat, Jose Manule Ricart Lumbreras, Pepe Marín, Lola Gª Broch, Juan Gª Sentandreu… El prestigi i la responsabilitat de La Coordinadora requeria a primeres figures del valencianisme al front. Personages en suficient carisma i reconeiximent per a ficar a cadascu en el seu lloc, per a no deixar que cap entitat se poguera aprofitar de ella. Perque La Coordinadora es de tots i esta ahí per a eixir al carrer a soles quan es necessari. Mentres tant cada entitat fa la llavor que considera oportuna, sabedors de que quan faça falta La Coordinadora tornarà a convocar-mos a un nou acte de lluita front al catalanisme.


Els que reclamen una participacio quasi diaria de La Coordinadora en les activitats valencianistes, ho fan des d’el desconeiximent mes absolut. Esta, a modo de somaten, a soles te que eixir en els moments puntuals a on les entitats necessiten i se deixen coordinar. L’atre seria convertit-la en una entitat mes que a soles restaria força a les ya existents i incumpliria lo que arrepleguen els seus estatuts. Atra qüestio es que se utilise este argument de manera mal intencionà per gent que si coneix les funcions de La Coordinadora, a soles per a fer mal a l’entitat o al seu president. Afondant en les seues critiques l’actual divisio del valencianisme.


Per tot l’abans dit me resulta encara mes desconcertant i preocupant vore com entitats que des de sempre han segut l’anima i motor de La Coordinadora, volen ara donar-li l’esquena i entregar-se en mediocres aventures que res de bo tenen que aportar ni a l’entitat, ni al valencianisme. No se pot estar tot lo dia parlant d’unio i al mateix temps abandonar com a rates l’unic barco que pot conduir-mos cap a eixa noble meta. Tots aquells que han intentat proyectes que li feren ombra son sabedors de l’impossibilitat de reemplaçar-la.

Quan se prenen decisions des d’el rencor, les vendetes personals o els interessos espureos, es Valencia qui se resent. Quan se prenen decisions per a les que no se esta capacitat, es l’entitat que les pren la que se debilita, no La Coordinadora. Quan no s’escolta el manament de l’ultima gran Assamblea Valencianista de reorganisar-mos al voltant de La Coordinadora, se esta traïcionant l’espirit mateixa del moviment valencianista. I de la mateixa manera que tots aquells que mos traïcionaren entrant en la AVL, estos també tindran algun dia que respondre davant de l’historia i del poble.


Se pot treballar per a millorar-la. Se poden reformar els seus estatuts actualisant-los. Podem discutir qui deu d’estar al front i qui darrere. Se pot opinar sobre a on se deu reunir… Tot es valit si l’intencio final es la de reforçar la Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valencia. L’unica entitat que per prestigi, historia i voluntat, encara pot unificar a tot el moviment valencianista.MANUEL LATORRE CASTILLO

( Vice President de la Coordinadora)

sábado, 24 de octubre de 2015

BREVE HISTORIA DE UNA MENTIRA POLÍTICA


BREVE HISTORIA DE UNA MENTIRA POLÍTICA: Compromís y PSOE acaban de derogar la ley de 2 de abril, de la Generalitat, de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano. Apenas ha tenido 6 meses de vigencia. Queremos que sepáis 3 cosas (y os presentamos las pruebaw/fotos/hemeroteca):

1.- La ley del PP es una descarada copia y pega de la LEY DE DEFENSA DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DEL PUEBLO VALENCIANO que el presidente de nuestra Coordinadora, Juan García Sentandreu, redactó a principios de 2008 para Coalició Valenciana y la Coordinadora. No le cambiaron ni el nombre.

En 2008 gobernaba de manera omnimoda un PP al que pocos le decían las cosas claras y nuestra ley era para parar los pies a la catalanista Academia Valenciana de la Llengua creada por el propio PP en 1998.

2.- Nuestra propuesta de Ley la presentámos ante las Cortes Valencianas para su debate y aprobación y fue rechazada por el PP y el PSOE para regocijo del catalanismo.

3.- 7 años después, el 2 de abril de este año 2015, con un PP en graves apuros y a un mes de elecciones, fusilan y copian nuestra Ley de Defensa de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano del 2008 en un acto de descarado plagio político por un PP que quería tapar sus vergüenzas y reactivar el voto valencianista.

20 años de gobierno del PP y, tras tumbar nuestra ley en 2008, se acuerdan de ella para copiarla burdamente ya cuando estaban contra las cuerdas y con un pie fuera de la Generalitat. Sólo seis meses le ha costado al tripartito catalanista su derogación. 20 años perdidos y nuestra identidad valenciana cada vez más en peligro.

Aqui os transcribimos nuestra ley, todo un programa político para defender y amar a Valencia.


LEY DE DEFENSA DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD VALENCIANAS

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PROMOVIDA POR LA FEDERACIÓ COORDINADORA D´ENTITATS CULTURALS DEL REGNE DE VALENCIA al amparo de la Ley 5/93, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular de la Comunidad Valenciana

Preámbulo
El Reino de Valencia, hoy denominado Comunitat Valenciana, ha sido el lugar de encuentro de distintos pueblos y civilizaciones.

Iberos, griegos, fenicios, romanos, godos, visigodos, árabes, judíos, navarros, mallorquines, aragoneses, catalanes o castellanos, toda una suma de variadas lenguas y culturas que han anidado en las tierras valencianas y que han ido conformando el rico tesoro identitario valenciano.

Jurídicamente el Reino de Valencia cristiano se creó en 1239, después de conquistar el rey de Aragón, Jaime I, la antigua Balansiya musulmana.

La existencia de una cultura, religión, costumbres, lengua e identidad propia del pueblo valenciano, anterior a la llegada de Jaime I y en ocasiones mucho más rica y avanzada que la de los propios conquistadores, provocó que se creara una entidad de reino que pasó a formar parte de la Corona de Aragón, dependiente de la misma pero con una legislación, administración y conciencia de pueblo totalmente reconocida.

Los Fueros del Reino de Valencia o Furs Valencians fueron jurados y proclamados por el rey Jaime I en el año 1251, y estuvieron plenamente vigentes hasta 1714, con su abolición por los Decretos de Nueva Planta, que pusieron fin a todo el sistema legislativo y político de los Reinos de Aragón y Valencia.

En 1839 las Cortes españolas decretaron, y la reina Isabel II sancionó, la Ley de Conformación de Fueros en la que se confirmaban los fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía.

En 1978 la vigente Constitución española establece en su Disposición Adicional Primera que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.

La Constitución española viene a garantizar la existencia de un régimen foral, es decir, de un régimen propio de cada territorio histórico de autogobierno territorial, esto es, de su foralidad. Por ello, la garantía constitucional supone que el contenido de la foralidad debe preservar tanto en sus rasgos organizativos como en su propio ámbito de poder, la imagen identificable de ese régimen foral tradicional.

A pesar de este reconocimiento explícito a los territorios forales, de la existencia viva de una conciencia colectiva del pueblo valenciano de su foralidad y de pertenencia a una realidad denominada Reino de Valencia, la vía autonómica que la Comunidad Valenciana utilizó para acceder al proceso constituyente que se abrió en 1978 nos ha relegado desde un punto de vista legislativo, administrativo, financiero e identitario, en definitiva, de autogobierno valenciano pleno.

Ni el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1982, ni la más reciente reforma estatutaria aprobada por el PP y PSOE, han sabido profundizar en la recuperación de una historia, de unas leyes y una autonomía acorde con lo que fuera el Reino de Valencia.

Reducir la foralidad valenciana a una mera retórica circunscrita a la recuperación del derecho civil valenciano, tal y como realiza el vigente Estatuto de Autonomía, no sólo supone una manipulación de nuestra identidad como pueblo, sino una renuncia expresa de nuestro territorio histórico a su pleno derecho de autogobierno.

El Estatuto de Autonomía debería llevar a cabo, pues, una labor de actualización del régimen foral valenciano que supondría, y haría posible, la integración de éste en la nueva estructura territorial española.

Sólo desde un verdadero foralismo constitucional, la Comunidad Valenciana podrá avanzar en el pleno reconocimiento de su legislación y sus instituciones dentro de España. El foralismo es la máxima reivindicación de lo propia dentro del respeto al actual marco constitucional, es en definitiva, la única fórmula con la que el histórico Reino de Valencia puede recuperar su prestigio y superar lo que fue una verdadera usurpación identitaria producida por el rey Felipe V y su Decreto de abolición de los fueros de Aragón y Valencia.

La presente Llei de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes pretende convertirse en un elemento dinamizador de ese espíritu de reconquista foral, indispensable para el pleno desarrollo de la Comunidad Foral Valenciana o Reino de Valencia.

Las señas de identidad se convierten a través de esta Ley como el elemento vertebrador de la conciencia de pueblo de los valencianos, un instrumento a través del cual los ciudadanos que son y se sienten herederos del pasado histórico del Reino de Valencia, se configuran como autores de su presente y futuro.

Los símbolos de un pueblo, especialmente su bandera y lengua propia, representan la identidad, la autoridad, la unidad, el respeto y el sentimiento compartido de sus ciudadanos. Si además, este hecho viene acompañado por una Ley de defensa, supone que la sociedad civil decide otorgarles un reconocimiento y protección superior.

Además de la denominación, entidad territorial, lengua, himno y bandera, esta Ley también otorga la consideración de símbolos identitarios que requieren de especial protección al patrimonio económico-cultural valenciano, entre el que cabe destacar el campo y la industria tradicional valenciana, unos elementos que nos aproximan a las legislaciones europeas más avanzadas en este terreno, y que además, dan respuesta a las actuales situaciones de insolidaridad interregional que en materias como el Agua estamos sufriendo los valencianos o de indefensión frente a políticas excesivamente globalizadoras y nada proteccionistas de nuestra economía propia.

Los redactores de esta Ley, confían que a partir de este impulso foralista, la labor del legislador valenciano se enfoque en la necesidad de articular los cambios precisos para que nuestra autonomía y su Estatuto se conviertan en un verdadero sistema de actualización del régimen foral valenciano, para hacer posible su plena integración en la nueva estructura territorial española.

Título I

De las señas de identidad

Artículo 1.- Tienen la consideración de señas de identidad exclusivas de la Comunitat Valenciana la denominación y delimitación territorial, la Real Señera, el Himno de la Exposición Regional de 1909, la Llengua valenciana y el patrimonio económico-cultural valenciano.

Artículo 2.- La denominación de señas de identidad es perfectamente compatible con el término de símbolos de la Comunitat Valenciana, ya que para el legislador ésta última tiene un contenido eminentemente administrativo, mientras que las señas de identidad hacen referencia a una entidad superior que el pueblo valenciano ha considerado importante su especial protección.

Artículo 3.- Las señas de identidad recogidas en esta Ley simbolizan la historia, tradición y dignidad del Reino de Valencia y del pueblo valenciano, son signo de la identidad, la autoridad, la unidad, el respeto y el sentimiento compartido de sus ciudadanos, en definitiva, valores superiores que deben tener su protección a través de la Constitución española, el Estatuto de autonomía y toda su legislación.

Artículo 4.- La presente Ley regula sus características, difusión y uso, así como las medidas de especial protección que garantizan el cumplimiento, respeto y acatamiento de lo aquí dispuesto.

Título II

De las características de las señas de identidad

Artículo 5.- Nombre oficial.

1. El nombre oficial por el que se ha identificado históricamente al pueblo valenciano es el de Reino de Valencia.

2. El Estatuto de autonomía y el actual marco constitucional reconocen también como denominación oficial la de Comunitat Valenciana, que será compatible con la de Reino de Valencia y Comunitat Foral Valenciana, ambos términos que responden a una realidad histórica, de tradición foral y reconocimiento formal del pueblo valenciano.

3. Cualquier otra denominación, que pudiera haber sido oficial o no en el pasado, no tendrá la consideración de nombre oficial.

4. Será ilegal y contraria a lo expresado en esta Ley la utilización por la administración del Estado, administraciones autonómicas, Consellerías de la Generalitat Valenciana, diputaciones provinciales, corporaciones locales, administraciones públicas en general, partidos políticos, sindicatos, sistema educativo, medios de comunicación, empresas y asociaciones empresariales, entidades, organismos y particulares de cualesquiera otro nombre para referirse a la entidad territorial conformada por el antiguo Reino de Valencia.

Artículo 6.- Delimitación territorial.

1. El territorio de la Comunitat Valenciana comprende el de los municipios integrados en las comarcas que configuran las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

2. El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, comparte su pertenencia a una estructura territorial compartida y delimitada en la Constitución española, una entidad que se ha conformado a través de un crisol de culturas y civilizaciones que han dado lugar a la existencia de España.

3. La mera propuesta de inclusión de la Comunitat Valenciana a cualquier otra realidad territorial o anexión a los inconstitucionales países catalanes supone una vulneración flagrante de la voluntad del pueblo valenciano, de su historia y de su identidad propia.

Artículo 7.- La Real Señera.

1. La bandera de la Comunitat Valenciana es la tradicional Real Senyera compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta.

2. La Comunitat Valenciana promueve el uso, la difusión y la exhibición de su bandera oficial como expresión de la identidad del pueblo valenciano, de su unidad como Reino y de la solidaridad entre todos sus ciudadanos.

3. El uso público de la Real Senyera como distintivo se acomodará a lo establecido en la Ley 8/1984, de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunidad Valenciana y su utilización.

4. Queda terminantemente prohibido la modificación, inscripción, sustitución o suplantación de la Real Señera como símbolo identitario de la Comunitat Valenciana.

5. Los ultrajes y ofensas a la Real Senyera gozará de la misma protección jurídica que la bandera de España, con aplicación de los mismos casos y supuestos que éstas contemplan.

6. Todos los años, dentro de las actividades del Día 9 d´Octubre, se celebrará, promovido por las Instituciones de la Comunitat Valenciana, un acto de homenaje y exaltación de la Senyera Real y al Centenar de la Ploma.

7. Como ocurre desde el año 1391, el día 9 d´Octubre la tradicional Real Senyera, depositada en el Archivo Municipal, realizará una solemnemente procesión cívica por las calles de la ciudad de Valencia junto con todas las autoridades e instituciones de la Comunitat Valenciana, así como con los ciudadanos que deseen acompañarla.

8. La Real Señera, por privilegio otorgado en 1365 por el Rey Pedro el Ceremonioso y para ensalzar su rango Real, no hace reverencia a nadie y no se la debe inclinar nunca.

Artículo 8.- Himno.

1. El himno oficial de la Comunitat Valenciana es el denominado Himno de la Exposición Regional de 1909, aprobado por los Alcaldes de los Muy Ilustres Ayuntamientos de Alicante, Castellón y Valencia en mayo de 1925.

2. El Himno Oficial de la Comunitat Valenciana está constituido por la música, obra de Don José Serrano Simeón, y por la letra compuesta por Don Maximiliano Thous Orts.

3. El Himno ha de ser interpretado al inicio o al final de aquellos actos oficiales de carácter público y especial significación organizados por las Instituciones de la Comunitat Valenciana.

4. En los actos oficiales de la Generalitat Valenciana se podrá interpretar el Himno, debiendo regirse por lo establecido reglamentariamente.

5. Se prohíbe la alteración y/o utilización del himno de la Comunitat Valenciana en actos, formas o versiones no oficiales que menoscaben su alta significación.

Artículo 9.- Llengua Valenciana.

1. El Idioma propio de los valencianos es la Llengua Valenciana, que tendrá la consideración de lengua española y en la Comunitat Valenciana será oficial junto con el castellano.

2. El día 3 de marzo, se establece oficialmente como Día de la Llengua Valenciana.

3. La Llengua Valenciana constituye un sistema lingüístico propio desde un punto de vista filológico, histórico, jurídico, cultural, sociológico y político.

4. Ninguna administración general, administración del Estado, administraciones autonómicas, Consellerías de la Generalitat Valenciana, diputaciones provinciales, corporaciones locales, partidos políticos, sindicatos, sistema educativo, medios de comunicación, empresas y asociaciones empresariales, entidades, organismos y particulares podrán cuestionar la entidad idiomática y carácter diferenciado de la Llengua Valenciana.

5. Ninguna entidad academia, universidad o centro docente, ya tenga el mismo carácter público o privado, así como los miembros que las constituyan, trabajen o dependan de ellas en cualquiera de sus estamentos administrativos o docentes podrán cuestionar lo aquí expresado.

Artículo 10. Patrimonio económico-cultural.

1. Tendrán la consideración de señas de identidad inmateriales aquellas expresiones económico-culturales que singularizan e identifican a la sociedad valenciana, con especial referencia al campo e industria tradicional valencianas.

2. El campo e industria tradicional valenciana han sido un motor dinamizador básico de la economía valenciana y un ejemplo de sostenibilidad territorial.

3. Todas las administraciones públicas valencianas deberán adoptar las medidas necesarias para que este patrimonio, desde su carácter intangible, siga sirviendo de equilibrio permanente y de enseña de la Comunitat Valenciana.

4. La Generalitat Valenciana reconoce la importancia y prestigio del Tribunal de las Aguas de Valencia, y garantizará su pervivencia en el tiempo.

Título III

De su uso, promoción y difusión

CAPÍTULO I. Día de les Senyes d´Identitat Valencianes.

Artículo 11.- El día 23 de mayo, que tradicionalmente se ha tenido como día del Palleter o de los patriotas valencianos, tendrá la consideración de Dia Oficial de les Senyes d´Identitat Valencianes.

Artículo 12.- Las administraciones públicas valencianas promoverán actividades para la difusión de la historia, cultura, significado e importancia de las señas de identidad de la Comunitat Valenciana.CAPÍTULO II. Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes.

Artículo 13.- Se crea el Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes como Institución de la Generalitat Valenciana con las competencias, composición, régimen de funcionamiento y organización que se determinarán en una posterior Ley.

Artículo 14.- El Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes es una Institución de carácter público, adscrita a la Presidencia de la Generalitat, que goza de personalidad jurídica propia y ejerce sus funciones con autonomía orgánica, funcional y presupuestaria para garantizar su objetividad e independencia.

Artículo 15.- El Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes es la Institución que tiene por objeto desarrollar, cumplir y hacer cumplir esta Ley, defendiendo las señas de identidad valencianas, tanto dentro como fuera de la Comunitat Valenciana. Para ello tendrá como base fundamental de consenso, expresión mayoritaria del pueblo valenciano, voluntaria y libremente promovida a través de esta Ley, la realidad cultural e histórica genuina valenciana.

Artículo 16.- Las decisiones del Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes, en el ejercicio de sus funciones, deberán ser observadas por todas las Instituciones de la Generalitat Valenciana, poderes públicos, resto de Administraciones Públicas, sistema educativo, medios de comunicación, empresas, entidades, organismos y particulares.

Artículos 17.- Las entidades locales de la Comunitat Valenciana podrán constituir delegaciones del Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes, con los fines, objetivos y dependencia que se determinará en su ley de creación.

CAPÍTULO III. Fomento en la cultura.

Artículo 18.- El Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes y el resto de las Instituciones de la Comunitat Valenciana promoverán la convocatoria de concursos, exposiciones, audiciones, certámenes o competiciones de diversa índole para fomentar el conocimiento de las señas de identidad valencianas, igualmente, publicitarán la imagen corporativa de las señas de identidad valencianas en los medios de comunicación para sensibilizar a la ciudadanía en los valores de respeto a los signos del pueblo valenciano.

Artículo 19.- El Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes en colaboración con la Real Academia de Cultura Valenciana fomentarán el conocimiento de las señas de identidad valencianas y su uso mediante la realización de estudios e investigaciones.

Artículo 20.- El Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes en colaboración con la Real Academia de Cultura Valenciana desarrollará el trabajo que de cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la presente Ley.

Artículo 21.- El Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes en colaboración con la Real Academia de Cultura Valenciana impulsarán la creación de un premio anual denominado “Palleter” con el que se distinguirá a las entidades o particulares que se hayan destacado por su defensa de las señas de identidad valencianas.

CAPÍTULO IV. Fomento en la educación.

Artículo 22.- Asimismo, todos los años, en las jornadas anteriores o posteriores al Día 9 d´Octubre y al día 23 de mayo, y coincidiendo con días hábiles de actividad académica, en todos los centros educativos, públicos, concertados o privados, de enseñanza infantil, primaria, secundaria y universitaria, y bajo la responsabilidad de la dirección del centro y del personal docente, se celebrarán sencillos actos académicos y culturales sobre el tema del valor y significado de las señas de identidad valencianas.

Artículo 23.- En dichas jornadas o actos se entregarán, gratuitamente, a los alumnos que lo demanden, reproducciones de la Real Senyera, de un libro sobre la historia del Reino de Valencia, de un diccionario de la Llengua Valenciana o del Himno. Estas reproducciones habrán sido facilitadas a cada centro, gratuitamente, por el Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes a petición del centro o de su personal docente.

CAPÍTULO V. Fomento en el ámbito local.

Artículo 24.- Coincidiendo con las jornadas próximas al 9 d´Octubre y al día 23 de mayo, se fomentará que los Ayuntamientos y comarcas promuevan la entrega gratuita de la Real Senyera, de un libro sobre la historia del Reino de Valencia, de un diccionario de la Llengua Valenciana o del Himno a los vecinos.

Artículo 25.- Se fomentará que, con motivo de las fiestas patronales de la localidad o de fechas festivas solemnes, los Ayuntamientos y comarcas puedan facilitar a la población material para engalanar fachadas y balcones con los símbolos identitarios de la Comunidad Foral Valenciana.

Artículo 26.- El Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes proporcionará gratuitamente a los Ayuntamientos y comarcas ejemplares de la Real Senyera, de un libro sobre la historia del Reino de Valencia, de un diccionario de la Llengua Valenciana o del Himno para dar cumplimiento a lo establecido en los apartados anteriores, así como para engalanar las vías y plazas públicas. El gasto que origine se financiará con cargo a los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana.

Título IV

Protección

Artículo 27.- Las señas de identidad valencianas gozarán de la misma protección jurídica que las leyes estatales confieren a los símbolos del Estado, con aplicación de los mismos casos y supuestos que éstas contemplan.

Artículo 28.- 1. Serán nulos de pleno Derecho los actos, resoluciones o manifestaciones de carácter vinculante realizadas por cualquier corporación, autoridad pública, funcionario adscrito a la administración central o autonómica que contradigan lo dispuesto en esta Ley.

2. La Generalitat Valenciana o el Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes deberán proceder a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

3. Debido a la importante protección y contenido formal que posee esta Ley, cualquier entidad legalmente inscrita en el registro correspondiente podrá instar la nulidad de los actos contrarios a la presente Ley ante la vía contencioso-administrativa, teniendo plena legitimación activa para ello.

Artículo 29.- La Generalitat Valenciana deberá garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y corregir las infracciones que se cometan contra sus disposiciones, restaurando el orden legal alterado.

Artículo 30.- Se considerarán infracciones administrativas las conductas que supongan la violación de los preceptos contenidos en la presente Ley, que serán sancionadas conforme a la legislación aplicable.

Artículo 31.- Si la infracción proviniese de funcionario público, ésta tendrá la consideración de falta muy grave, debiendo ser suspendido de inmediato de sus funciones, con la apertura del correspondiente expediente disciplinario, conforme a la legislación aplicable.

Artículo 32.- Estarán prohibidos, y la Generalitat Valenciana deberá velar por su retirada en el plazo de un año, todos los símbolos y referencias que contravengan esta Ley y están instalados o se refieran a edificios, calles o instalaciones dependientes de todo tipo de administración o de instituciones privadas, en especial aquellas que causen confusión pública o inseguridad jurídica, según se sanciona en el artículo 9.3 de la Constitución española.

Artículo 33.- Las administraciones, diputaciones provinciales, corporaciones locales, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, empresas y asociaciones empresariales, entidades, organismos y particulares que vulneren lo establecido en la presente Ley, e independientemente del resto de actuaciones que establezca la legislación aplicable, no podrán ser beneficiarios de partida presupuestaria, subvención, ayuda, bonificación o contratación pública dentro de la Comunitat Valenciana.

Artículo 34.- La Generalitat Valenciana podrá paralizar, retirar y devolver las ayudas que provenientes de las instituciones comunitarias, terceros países, administración central española o resto de autonomías del Estado se pretendan destinar a partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, empresas y asociaciones empresariales, entidades, organismos y particulares, y cuya finalidad o actuaciones públicas o privadas sean contrarias a la presente Ley.

Artículo 35.- La Generalitat Valenciana podrá instar la suspensión de las actividades de aquellas asociaciones o entidades privadas cuya finalidad sea contraria a la presente Ley, y tras el correspondiente expediente administrativo contradictorio, decretar el cierre definitivo de los mismos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única.-
En el plazo de un año desde la aprobación de esta Ley el Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes, la Generalitat Valenciana y las Diputaciones Provinciales procederán al seguimiento de su cumplimiento y desarrollo, de acuerdo con sus respectivas competencias.

DISPOSICION TRANSITORIA
Primera.-
En el plazo de tres meses desde la publicación de esta Ley deberá de elevarse al Consell de la Generalitat Valenciana para su aprobación definitiva de una Ley de Creación del Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes.
Segunda.-
El Gobierno de la Generalitat Valenciana asignará la partida presupuestaria y los locales adecuados para el cumplimiento de los fines del Institut de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes.

DISPOSICION DEROGATORIA
Única.-
Quedan derogadas cuantas leyes autonómicas o disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES
Única.-
La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana

El Gobierno tripartito de la Generalitat (PSOE/COMPROMIS/PODEMOS) deroga la ley de Señas de Identidad Valencianas


La ley de defensa de las señas Identidad valencianas  aprobada por el PP  en Abril de este año 2015, a última hora y corriendo y ya casi con las urnas situadas en los colegios electorales, ha sido derogada por el nuevo gobierno catalanitsta instalado en la Generalitat.
La que fuera una burda copia de la Ley redactada por García Sentandreu para esta Coordinadora y para Coalicio Valenciana en 2008 y cuyo trámite parlamentario fue boicoteado por el propio PP cuando ostentaba la mayoría absoluta, apenas le ha durado 6 meses al Gobierno de Chimo Puig y sus socios nacionalistas.

El portavoz socialista, Manuel Mata, junto con los responsables de Compromís, Fran Ferri, y de Podemos, Antonio Montiel, han registrado una proposición de ley que para materializar la derogación de la ley de Señas de Identidad, una norma contra la que la entonces oposición se levantó por considerar que "dividía" a los valencianos.
La ley reconoce como señas de identidad valencianas los símbolos, la lengua valenciana, el Siglo de oro, el Archivo de la Corona de Aragón, Els Furs, las bandas de música, el cant d'estil, la pilota, la colombicultura, las fiestas tradicionales, la gastronomía o las manifestaciones religiosas arraigadas en la tradición, entre otras.

Pero el punto más polémico es la creación del Observatorio de las señas de identidad, donde están la Real Academia de Cultura Valenciana o Lo Rat Penat pero no la oficial Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ni el Consell Valencià de Cultura, que hará propuestas y participará en la revisión de las subvenciones públicas que "atenten" contra las señas de identidad.

miércoles, 24 de julio de 2013

INFORME FILOLOGIC PRESENTAT AL DIRECTOR DE LA RAE EN MADRIDFederacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia
Seccio de Filologia
_________________________________________________________________________________


Al Director de la Real Academia Española de la Lengua (RAE)
Ecmo. Sr. D. José Manuel Blecua
C/. Felipe IV, 9
MADRID


RAZONES QUE JUSTIFICAN EL CAMBIO DE DEFINICIÓN DE VALENCIANO EN EL RAE POR OTRA QUE RECONOZCA SU RANGO DE LENGUA[1]


1. Desde un punto de vista jurídico la única categoría oficial del valenciano es la de “lengua” o “idioma”, de acuerdo con el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana de 1982, su reforma de 2006 y la Llei d’Us i Ensenyança del Valencià de 1983.

Dice el artículo 6 del Estatut d’Autonomia:
 “I. La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano.
 II. El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano.
III. La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento”.
En este sentido cabría recordar que el propio Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana fue redactado siguiendo las normas de la Real Academia de Cultura Valenciana, el organismo de titularidad pública que ha asumido la normativización autónoma e independiente de la lengua valenciana.

2. La consideración legal del valenciano como lengua responde a la conciencia lingüística y no dialectal manifestada por los autores valencianos a lo largo de toda la historia, según queda de manifiesto en El crit de la llengua,[2] un compendio histórico de cerca de quinientas páginas de la denominación “lengua valenciana”, en ocasiones opuesta explícitamente a la catalana, entre los escritores valencianos. En sentido contrario, quienes defienden que el valenciano es un dialecto del catalán tan solo han podido argüir un puñado de casos dudosos de aplicación del gentilicio catalán al habla de los valencianos. Estos testimonios desviantes, cuantitativamente insignificantes, en los que se denomina catalán a la lengua de los valencianos, bien son casos anfibológicos, bien esconden una evidente motivación política o bien son manifestaciones correspondientes a ciudadanos no valencianos.

3. La atribución del rango de lengua al valenciano por parte del Estatut d’Autonomia  representa la cristalización legal de la conciencia lingüística autónoma no dialectal de los valencianohablantes. Baste señalar que en las encuestas del ALPI todos los encuestados del dominio lingüístico valenciano manifestaron que hablaban el valenciano, expresión unánime de una conciencia lingüística independiente. La doctora Antje Voss explica en su obra Das Valencianische zwischen Autonomie und Assimilation[3] cómo decidió consagrar su tesis doctoral al análisis de la categoría lingüística del valenciano a raíz de una estancia en la Comunitat Valenciana en la que comprobó sorprendida que los valencianos afirmaban hablar valenciano y no catalán. Esta conciencia lingüística ha llegado a ser reconocida por la propia élite cultural que defiende la subordinación del valenciano al catalán. Dice Ll. Revest: “La denominación lengua valenciana o valenciano vive exclusivamente por toda la extensión de las tierras donde se habla esa lengua dentro de nuestro Reino, cuyos hijos, quitando muy pocas excepciones, bien que se admiran si les dijeran que hablan catalán”.[4]

4.-El valenciano es desde el siglo XV y hasta las últimas décadas del siglo XVII, un idioma sujeto a una activa evolución, la cual desemboca, no en la modificación aislada de ciertos aspectos de la lengua, sino en una estructura coherente que la dota de un carácter orgánico, resultado de un conjunto de transformaciones armónicas  relacionadas entre sí. Dicha evolución afecta tanto al valenciano literario, como al coloquial y administrativo[5]. Es esta razón de historia interna de la lengua y no solo el esplendor social y cultural del Reino de Valencia en el siglo XV la que explica la conciencia lingüística autónoma de los valencianohablantes en general, y en particular de los escritores clásicos, al calificar la lengua de sus obras literarias como valenciana. Esta transformación diacrónica otorga al valenciano un espacio propio y definido en el conjunto de las lenguas románicas. Se ha discutido mucho sobre la filiación lingüística del catalán y su consideración como lengua puente entre las lenguas galorrománicas y las iberorrománicas. Últimamente Blasco Ferrer ha insistido en la caracterización del catalán como lengua de transición entre ambos grupos lingüísticos, aunque matizando que comparte más características con el galorrománico. En realidad, la condición de lengua puente conviene más propiamente a la valenciana, cuya caracterización lingüística es pieza clave para entender la transición entre el grupo galorrománico y el iberorrománico. La adopción por parte del valenciano de soluciones como el empleo de la preposición en con valor locativo, la distribución paralela a la del castellano de los verbos ser/estar, la conservación del artículo neutro lo, el sistema deíctico de tres grados (ací-ahí-allí; este- eixe, aquell) o la generalización de la preposición a ante OD de persona, rasgos consolidados tras una larga lucha de más de dos siglos con las correspondientes soluciones galorrománicas (preposición a con valor locativo, confusión ser/estar, inexistencia del artículo neutro, sistema deíctico de dos grados, ausencia de la marca de concordancia objetiva a ante el objeto directo animado, etc.), conforman un conjunto de evoluciones conexas y coherentes que le otorgan una fisonomía propia y definida de lengua de transición, al convivir con otros rasgos más propiamente galorrománicos como el pronombre neutro ho o la perífrasis verbal vaig + infinitivo con valor del pasado. Esta condición de lengua puente queda claramente de manifiesto a través de ciertas particularidades como el funcionamiento de los pronombres adverbiales en, hi. En valenciano el pronombre ne/en sustituye a los complementos de origen de los verbos de movimientos (me’n vaig=d’ací) y a los complementos de objeto directo indeterminados (¿quantes ne vols?=de pomes), pero tiene un uso más restringido que en francés y catalán, pues actualmente no reemplaza una determinación de lugar con carácter general, de modo que no decimos entraven a les nou i n’eixien a les deu, sino entraven a les nou i eixien a les deu. En cuanto al pronombre hi, su uso en valenciano moderno está muy restringido y se circunscribe al verbo haver (hi ha, hi havia, hi haurà...) y a ciertos usos lexicalizados (no m´hi veig; no s´hi troba, ¡esta-t’hi quet!). Este empleo, mucho más restrictivo que el del catalán o el francés es, aún así, más amplio que en castellano. Lo mismo puede decirse de la preposición a ante OD de persona. Frente a las lenguas galorrománicas, el valenciano marca sistemáticamente la concordancia objetiva con el verbo mediante la preposición a. Sin embargo, prescinde de ella cuando el OD, aún siendo animado, presenta un semantismo poco activo, con lo que se aparta al mismo tiempo del catalán y del castellano: He vist ton pare. Esta falta de concordancia se ve favorecida por la presencia de un posesivo átono en el objeto directo.

La evolución diacrónica propia del valenciano durante los siglos XV-XVII es un proceso que lo aleja del catalán y del occitano, al tiempo que lo dota de un sistema estable y coherente separado del castellano. No es extraño que cuando el catalán Joan Bonllabi publique en 1521 su traducción del Blanquerna de Ramon Llull a la “llengua valenciana” lleve a cabo un proceso de actualización y modernización  lingüística, evitando los provenzalismos arcaicos,  característicos del lenguaje escrito de los siglos anteriores.

Tampoco desde el punto de vista literario puede justificarse una subordinación del valenciano al catalán. Por una parte, es cierto que el valenciano forma junto con el catalán un espacio cultural y literario con grandes rasgos en común. Conviene hacer sin embargo, algunas matizaciones. En primer lugar, no debe desgajarse de dicho marco la literatura occitana, cuya influencia en los poetas medievales es más que evidente, incluyendo al propio Ausias March. En segundo lugar, el modelo lingüístico culto y de referencia en dicho ámbito lo constituye el valenciano, hecho patente, por ejemplo, en el uso de los plurales valencianos femeninos en -es. Finalmente, el valenciano posee una tradición literaria esplendorosa con autores como Ausias March, Joanot Martorell, Jordi de Sant Jordi, Sor Isabel de Villena, Roiç de Corella, Jaume Roig, Narcís Vinyoles, Bernat Fenollar y un larguísimo etcétera, con cimas que no ha llegado a alcanzar la catalana en toda su historia, motivo por el cual el catalán ha intentado absorber con mayor ahínco la lengua valenciana. Dice a este propósito  R.  Miquel i Planas: “Visto el caso desde Catalunya, no hay ninguna duda de que, cuanto más los valencianos extremen las pretensiones a la autonomía de su variedad idiomática frente al catalán, mayor necesidad hay por parte nuestra de reivindicar la unidad lingüística (…). Sobre todo respecto de Valencia, nuestro interés crece al considerar la preponderancia que alcanzó la escuela poética valenciana en el siglo XV. Privar a Catalunya y a su literatura del aporte que representa la producción de las letras valencianas de aquella época y hasta bien entrado el siglo XVI sería dejar nuestra historia literaria justo en el centro de su crecimiento y ufanía; más aún, sería arrancar de la Literatura Catalana la Poesía casi por entero”.[6]


5.-La consideración del valenciano como lengua autónoma y la adopción del estándar independiente promovido por la RACV, que la dota de todos los instrumentos para su uso culto (gramáticas, diccionarios, corrector informático, flexión verbal, tratados de rima, libros de refranes y paremias, suplementos de topónimos, abreviaturas y vocabularios técnicos especializados, etc.) constituye un requisito indispensable para la recuperación de la lengua y la extensión ineludible de su uso social. Ponsoda y Segura[7] reconocen que la asimilación del estándar catalán impuesto en la Comunitat Valenciana es más profunda entre los castellanohablantes que entre los propios valencianohablantes, prueba inequívoca de la falta de identificación de los valencianos con la mixtura valenciano-catalana impuesta en la Comunitat Valenciana. El mismo estudio pone de manifiesto un significativo rechazo por parte de la población valenciana, principalmente de la femenina, respecto a un estándar catalán con el que no se siente identificada. Redon[8] remarca la necesidad de  un estándar propiamente valenciano que favorezca la identificación afectiva con el mismo, su aceptación y, como consecuencia, la extensión de su uso social. Son comunes los casos de matrimonios mixtos en los que el cónyuge castellanohablante supera los exámenes de la Junta Qualificadora de Valencià, que sigue el estándar ajeno catalán, y el valencianohablante los suspende. Es un hecho incontestable que los niños valencianohablantes en cuanto salen de clase continúan hablando en un modelo de lengua valenciana muy lejana de los modelos artificiales catalanes que les han impuesto durante la jornada escolar. De este modo, tan solo se favorece un divorcio entre el valenciano coloquial y el culto, dificultando la superación de la diglosia.

La situación se ve agravada por el hecho de que el estándar catalán diseñado para la Comunitat Valenciana responde a un modelo unitarista orientado a suplantar el léxico y las formas patrimoniales valencianas por las catalanas. Así, por ejemplo, en sustitución del castellanismo fresa no se propone la forma patrimonial valenciana fraula, sino la catalana maduixa.  Igualmente, se promueve el uso de las formas arcaicas reforzadas de los demostrativos aquest, aqueix en lugar de las formas patrimoniales est i eix, más cercanas al latín, y reflejo del influjo humanista en la lengua valenciana del siglo XV. Tratar de imponer los demostrativos reforzados, olvidados por el castellano hace siglos es tan abusrdo como si se pretendiera imponer en el castellano la forma aqueste. Otro ejemplo bien claro lo constituye la imposición del topónimo València escrito con e abierta, de acuerdo con la pronunciación barcelonina, en lugar de con e cerrada como se pronuncia en todo el Reino de Valencia.

Más preocupante aún es el hecho de que dicha línea de estandarización asimilacionista es la única posible para quienes pretenden la anexión del valenciano al catalán. Estos autores no pueden aceptar otro estándar más respetuoso con el valenciano, pues, a causa de la conciencia lingüística autónoma valenciana, ello cristalizaría inevitablemente en el modelo propio e independiente valenciano promovido por la RACV que pretenden evitar a toda costa. La implantación del estándar catalán en la Comunitat Valenciana habría requerido una codificación pluricéntrica, semejante a la del portugués peninsular y el atlántico, pero permitir la adopción de dicho modelo habría dejado abierta la posibilidad de un estándar independiente,[9] motivo por el que se ha impuesto una codificación monocéntrica desde Barcelona dirigida a anular las diferencias del valenciano con el catalán para su absorción. Dice Polanco:[10]Al margen de una bella f´romula que satisfacía los reparos regionales, la misma propuesta normativa de Sanchis Guarner -y la de los otros lingüistas que se han pronunciado o de los gramáticos que han colaborado en la codificación- hubo de limitarse a asumir plenamente las soluciones del catalán literario en aquello en lo que ambas variantes, valenciana y catalana, no son verdaderamente compatibles y, por tanto, a fijar tan solo la morfología y recomendar una pronunciación y un uso preferente de los lexemas regionales. Los años ganados por Cataluña impedían las veleidades de una codificación total desde el País Valenciano, prescindiendo de lo que ya era moneda corriente más álla del Ebro, si no se quería correr el riesgo de una normativización independiente, de una secesión  idiomática”.

Las concesiones iniciales a las formas patrimoniales valencianas, necesarias para suavizar el rechazo a la imposición del catalán en Valencia, han ido desapareciendo en favor de un estándar cada vez más orientado a la asimilación y suplantación del valenciano por parte del catalán.

Pero la recuperación social del valenciano requiere un estándar autónomo e independiente, acorde con la conciencia lingüística valenciana.  De hecho, a pesar de la imposición de la normativa catalana en las escuelas, el estándar independiente de la RACV es todavía utilizado por instituciones públicas y privadas, e incluso por profesores universitarios al impartir sus clases en valenciano. En dicha normativa está publicada, por ejemplo, la traducción al valenciano del Nuevo Testamento, aprobada por la Conferencia Episcopal Española. Y según el recuento realizado por Pau Giner en 2006[11] partiendo de los datos oficiales del Ministerio de Cultura, del total de los 5679 títulos inscritos entre 1979 y 2005 con ISBN valenciano, el 15%  (858)  fueron publicados en normas de la RACV. Si descontamos del total los libros de texto, unos 2.300, cuya normativa viene impuesta por la administración, la normativa de la RACV habría sido elegida en el 34% de las obras.  Sin duda, la normativa independiente valenciana tendría una gran aceptación si se difundiera y promocionara, en cuyo caso la identificación de los valencianohablantes con ella contriburía sin duda a recuperar el uso social de la lengua. Prueba de ello es la gran manifestación celebrada en Valencia en junio de 1997 reclamando la oficialización de la normativa de la RACV en la que participaron entre 70.000 ciudadanos, según fuentes de la policía, y 500.000, según las entidades convocantes.

6.-A la hora de delimitar las nociones de lengua y dialecto los criterios de lingüística interna tales como el método dialectométrico o la mutua inteligibilidad se han revelado no solo ineficaces, sino metodológicamente incorrectos. A propósito del criterio de la intercomprensión, Hudson[12] ha señalado que la naturaleza intransitiva del criterio de inteligibilidad resulta incompatible con la relación transitiva que se establece entre diferentes variedades lingüísticas relacionadas. J. P. Rona[13] ha ejemplificado esta situación a propósito del continuo dialectal entre Montevideo y Porto Alegre, cuyo análisis le lleva a afirmar que la única manera de establecer el límite entre el español y el portugués dentro de dicho esapcio es sociolingüística: encontraremos la frontera entre ambas lenguas, dice, en el punto donde los hablantes de una localidad imiten el modelo del español en registros formales, y los de la contigua empleen el portugués.

Cuando intentamos determinar si el valenciano es una lengua o un dialecto estamos estudiando la categoría y el uso social de dicha variedad lingüística o, en palabras de López Morales, su funcionamiento como entidad social. En este caso, la relación entre lengua y comunidad describe la lengua en su aspecto social: lo que interesa no es su sistema interno, sino sus usos y funciones como hecho comunitario. Así pues, la delimitación entre lengua y dialecto debe establecerse desde criterios externos a la estructura de la lengua, como los fijados por Stewart al definir los tipos de variedades lingüísticas conforme a cuatro autributos  (estandarización, autonomía, historicidad y vitalidad).  De entre estos rasgos, es la autonomía el que permite caracterizar una variedad como lengua. Según hemos visto, la percepción  autónoma de la variedad valecniana por parte de sus hablantes es un hecho fundamentado legal, histórica, estructural y socialmente y, por tanto, su única consideración posible es la de lengua. Esta percepción autónoma encuentra su expresión en el estándar normativo de la RACV, entidad que la ha dotado, entre otros instrumentos, de gramática, diccionario, estándar oral y corrector informático propios. El caso de las lenguas valenciana y catalana es perfectamente comparable al del gallego y el portugués. La pertenencia de diferentes lenguas a continuos dialectales interrelacionados, que pueden presentar una serie de elementos genéticos comunes, mutua inteligibilidad o rasgos lingüísticos afines, no impide que cada lengua siga su propio curso en la codificación y normalización lingüística como muestra de una legítima personalidad privativa de cada comunidad idiomática, íntimamente ligada a la conciencia de la propia identidad diferenciada. Es lo que sucede, dentro de la propia Europa, no solo con el gallego respecto del portugués, sino también entre el checo y el eslovaco, el serbio y el croata o, en otro nivel, en el continuo dialectal entre el bajo alemán y el neerlandés.[14]

Todo ello sin prejuicio de señalar que la pretendida inteligibilidad del catalán por parte de los valencianohablantes es matizable. Respecto de las variedades orientales  catalanas la inteligibilidad por parte de los hablantes monolingües valencianos de generaciones anteriores resultaba, como mínimo, problemática.


7.-Respecto del origen de la lengua valenciana, los estudios de Leopoldo Peñarroja Torrejón han demostrado la convergencia del romance valenciano anterior a la conquista de Jaume I con el valenciano del siglo XIII, por lo que no puede hablarse en rigor de una suplantación de lenguas. La importancia del libro El mozárabe de Valencia[15] trasciende el ámbito valenciano y propone una serie de soluciones metodológicas como el doble tratamiento árabe-fosilizador vs. romance-innovador de los diptongos latinos AI o AU o el análisis de la onomástica peninsular a través de las fuentes árabes que abren nuevos caminos en el campo de la dialectología histórica, hasta el punto de que haberse convertido en punto de referencia capital en las publicaciones sobre dialectología mozárabe (cf. por ejemplo, Thomas Glick[16], M. Banniard,[17] J. Lipski,[18] Ríos Camacho[19]...).  Una deficiente crítica de fuentes por parte de estudiosos anteriores como Sanchis Guarner había determinado una caracterización errónea del valenciano prejaimino presentándola como una lengua arcaica que mantenía los diptongos AI, AU latinos (Bocairent, Moraira), diptongaba la O breve latina (Pedruelo, Fuexca) y no palatalizaba la L- (Liriet, Losa).  El análisis de Peñarroja ha desmentido estos rasgos, aportando un corpus documental muy superior al empleado en estudios anteriores  y explicando todos estos ejemplos de Guarner o Galmés de Fuentes hasta llegar, entre otras, a las siguientes conclusiones sobre el mozárabe valenciano:

-era una lengua moderna que reducía los diptongos latinos, según muestra innumerables ejemplos  (Petrer, Pedreguer, Canterer, Ferrer; Morella, la Llosa, etc.) Los ejemplos sin reducción no representan la fonética propia romance, sino el tratamiento árabe de estas voces.

-no conocía la diptongación de E, O breves latinas (Serra, Morella, Alpont, Abinhorta...). Los dos ejemplos argüidos en contra no tienen validez. El topónimo Fuexca no existe, es una lectura errónea del vocablo de origen árabe Sueca. El apellido Pedruelo recogido en el Llibre del Repartiment no representa la pronunciación valenciana, sino que es una acomodación fonética del escriba aragonés encargado del registro 7, el cual hizo diptongar motu proprio muchos apellidos de caballeros catalanes.


La interpretación del valenciano como dialecto constitutivo,  no consecutivo, del latín es la única que ha sido capaz de dar cuenta de la fisonomía peculiar del valenciano respecto del aragonés y del catalán oriental y occidental. Las demás hipótesis relativas a la formación del valenciano (Sanchis Guarner, Badia Margarit) que intentan explicarlo como resultado de la colonización posterior a la reconquista topan con el nudo indisoluble de la acción del sustrato, pues no se puede explicar las características del valenciano del siglo XIII por una acción sustratística del mozárabe si, como sostiene Guarner, ese mozárabe era arcaico y divergente del mozárabe medieval y si faltaba, como asegura, una base poblacional que hubiera transmitido ese romance, pues según sus teorías, la población mozárabe se habría extinguido y la musulmana sería monolingüe árabe.[20] La sugestiva hipótesis de E. Alarcos Llorach sobre la nivelación de sustratos deja igualmente sin explicar muchos rasgos del consonantismo valenciano como el mantenimiento de la -R final o el resultado valenciano del sufijo -ITIA>ea (MALITIA>malea). El propio Germà Colón  afirmaba en 1953 que la posible interconexión de sustrato prerromano entre Lérida, Tortosa y Valencia explicaría “las características  y tendencias que debió tener el romance valentino precatalán, sensiblemente idéntico al catalán occidental, y que se mantendrá y fusionará con éste al llegar la Reconquista para constituirse en habla actual catalán del Reino de Valencia, tan llena de características peculiares y específicas”.[21] Colón hacía hincapié también en la inviabilidad de una imposición unilateral de la lengua de la Baja Cataluña tras la conquista de Jaume I y en la vitalidad del habla valenciana prejaimina (“es sabido que la lengua de aquellos moros que quedaron en Valencia no era ya el árabe, sino un habla neolatina, y es evidente que ese romance no pudo inmediatamente ser suplantado, y menos aún por una colonización tan poco intensa. Resulta, pues, casi inverosímil aceptar esa rápida asimilación de la lengua catalana condicionada sólo por el hecho de la Reconquista si a su lado no existen determinantes más categóricos)”. Actualmente Colón sostiene una postura radicalmente opuesta (“Eso del mozárabe es un puro invento”) sin haber explicado hasta el momento su cambio de postura ni haber rebatido sus argumentaciones anteriores.

Por otro lado, las alusiones a la pervivencia de las comunidades mozárabes valencianas durante la época de la dominación árabe y hasta el propio momento de la Reconquista cristiana son recurrentes en las fuentes árabes y cristianas.[22] Citaremos por su especial relevancia y la autenticidad irreprochable que se deriva de su análisis histórico, la carta del abad Hermann de San Martín de Torunai a Dom Anselmo, abad del monasterio de Laón en el año 1143, carta que figura en un códice hagiográfico del siglo XII conservado en la Bilbioteca Real de Bruselas[23]. En ella Hermann refiere la conversación que mantuvo con dos monjes del monasterio valenciano de Sant Vicent, los cuales le informaron de cómo llegar al sepulcro de San Vicente Mártir para venerarlo. Queda claro en la carta que vivían en el monasterio valenciano unos cuarenta monjes que se regían por la regla benedictina. Además, el pleito jurisdiccional entre el arzobispado de Toledo y el de Tarragona por la diócesis valentina editado por Vicente Castell Maiques deja testimonio inequívoco de la existencia de un territorio eclesiástico valenciano previo a la conquista, probado por las alusiones en dicho proceso a un obispo y a una diócesis valenciana dependiente de Toledo, desde al menos 40 o 50 años antes de la conquista; asimismo muestra la existencia de un grupo social de cristianos, individualizados y definidos como propiamente valencianos frente a los conquistadores en el proceso, en el que se inquiere el testimonio cristiano de aquellos “qui erant de Regno Aragoniae et illi de Valentiae”.

Finalmente, es hecho patente que la supuesta muralla de la lengua entre conquistadores cristianos y musulmanes postulada por autores como R. I. Burns no se sostiene.[24] La propia Crónica de Jaume I da testimonio de diversos casos de musulmanes que hablaban romance (“E quan se fo banyat, envià messatge a Don Pelegrí, un sarraí que sabia nostre llatí que la febre l’avia prés e que no podia anar”). Los moros latinados que aparecen reiteradamente en la Crónica no pueden considerarse ejemplares únicos, sino sintomáticos de una situación bilingüe del territorio valenciano.[25] Esta situación perdura traspasada la frontera de la conquista, con innumerables testimonios de intercomprensión entre musulmanes y cristianos. Un ejemplo de los muchos que figuran en el Llibre de Cort de Justicia de Cocentaina: “Aben Xayhan , moro, comparech denant la justicia e dix e denuncia a el que Berthomeu, fil de na Saragosa, avia furtada sa filla. E dix-li: ‘No demanatz per ma filla! ¡Si el rey ven en la terra, yo me´n clamaré a ell”. De un proceso per homicidio entre musulmanes de la huerta alicantina (1315) se trasluce la plena competencia románica de los mudéjares del sur valenciano. Fátima, madre de M. Abotiz, declara que su hijo volvió a casa “quan les estrelles eren al cel”. Abotix, hermano de Mohamed, reconoce haber vuelto a casa a la hora “de lums encesos i hora de achama, qui es hora de la campana”. Mohamed declara haberle dicho a Sancho de Ayora: “vet ali un home mort, ab una gonella vermella”.[26]  Los ejemplos son recurrentes y no se aprecia ninguna muralla lingüística entre moros y cristianos, ni la intervención de ningún traductor o torcimany, cuya presencia, cuando se da, se consigna cuidadosamente en los procesos judiciales. Esta situación de inteligibilidad continúa entre los mudéjares a lo largo del tiempo. La documentación no apoya la tesis sostenida por Joan Fuster o C. Barceló de que los moriscos valencianos eran monolingües árabes. Un ejemplo: los datos de E. Císcar Pallarés muestran que de un total de 791 varones musulmanes adultos implicados en procesos administrativos y judiciales, solo un 2,5% necesita testificar por mediación de un intérprete, frente a un 97,5% que no lo requiere. La correlación se mantiene en épocas sucesivas hasta el punto de que afirma Císcar: “el conocimiento de la algemia entre los moriscos es tan importante que no se puede aceptar ni asumir, para la Valldigna, esa excepcionalidad con que J. Fuster describió la situación general del Reino de Valencia hace años y que han citado, seguido y aceptado prácticamente todos los autores posteriores”.[27]


8.-A modo de conclusión recogemos, traducida al castellano, la parte final del manifiesto emitido por la Seccio de Llengua i Lliteratura de la Real Academia de Cultura Valenciana con motivo de la polémica originada en Valencia a propósito de la definición de valenciano que figura en la edición actual del diccionario de la RAE:

« La RACV no puede sino considerar que la lengua valenciana es un idioma propio, independiente y diferenciado de cualquier otra lengua románica, y obrar en consecuencia. Desde la publicación en 1915 de la Gramàtica Elemental del padre Fullana hasta la aparición del Diccionari General de la Llengua Valenciana en 2010, pasando por el acuerdo ortográfico de 1979 (declarado oficial por el Consell preautonómico y usado en las primeras clases de valenciano en nuestras escuelas), la RACV, a través de su Secció de Llengua es históricamente la institución encargada del estudio y promoción de la lengua y la literatura valencianas, así como de su normativización, aplicando criterios científicos a la realidad lingüística valenciana. Dentro de estos trabajos, esta Secció aprobó en 2009 un informe titulado Valencianismes: propostes a la Real Academia Española. En él, entre otras cuestiones, se proponen enmiendas en el tratamiento o definición de valencianismos, así como nuevas acepciones para términos ya aceptados por la RAE (...). Entre estas propuestas destacaba la recuperación de la definición de valenciano que la RAE aprobó en 1959, según consta en el Boletín de la RAE, tomo 39, cuaderno 158, septiembre-diciembre de 1959, pág. 494, donde dice así:

“Y no está exenta de alcance político la rectificación que se ha hecho en las definiciones del catalán, valenciano, mallorquín y balear con el fin de ajustarlas a la lingüística moderna, dando de paso espontánea satisfacción a los naturales de las respectivas regiones. Del valenciano, por ejemplo, se decía: ‘dialecto de los valencianos’. Ahora se le reconoce la categoría de lengua y se añade que es la hablada ‘en la mayor parte del antiguo reino de Valencia’; y la nueva definición de catalán pondrá término a las consultas que recibo un día sí y otro no para que se diga si es lengua o dialecto”.

Curiosamente, la edición del diccionario de la RAE de 1970 -once años más tarde del acuerdo académico-  definió el valenciano como “variedad del catalán, que se usa en gran parte del reino de Valencia”, pero nadie ha explicado hasta la fecha cuándo, quién y cómo acordó la RAE este cambio. Proponemos, por tanto, recuperar la definición aprobada por la RAE en 1959 o solucionar la cuestión de una manera sencilla como se hace con el término “gallego”:  “gallego, m. Lengua de los gallegos. La propuesta, en caso de que no se quisiera recuperar la definición académica de 1959 sería: valenciano, m. Lengua de los valencianos».


Valencia, 22 de Julio de 2013

Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valencia
Seccio de Filologia
[1] En consideración a la RAE, el texto y todas las citas incluidas en él están traducidas al castellano.
[2] Alminyana Vallés, Josep, El crit de la llengua, Valencia, Diputació de Valencia, 20063.
[3] Voss, Antje, Das Valencianische zwische Autonomie und Assimilation, Peter Lang, p. 13.
[4] Apud López Verdejo, V., La filosofia llingüistica de Carles Salvador, Lluïs Revest i Josep Giner, Valencia, Real Académia de Cultura Valenciana, 2001, p. 45.
[5] Peñarroja Torrejón, L., “Sintaxis i lexic en el Tirant lo Blanch”, Literatura Valenciana del segle XV. Joanot Martorell i Sor Isabel de Villena, Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1991, p. 65.
[6] López Verdejo, V., op. cit., p. 47.
[7] Ponsoda, Joan J., y Segura, Carles, “Una alternativa tripartida: la varietat tradicional, la varietat estàndard catalana o la varietata estàndard espanyola”, Caplletra, 21 (1996), Valencia, Universitat de Valencia, pp. 47-93.
[8] Redon, A., “Una experiencia de billingüisme educatiu: Valencia 1982-2002”, Revista de Filologia Valenciana, 10 (2003), pp. 143-166.
[9] Polanco Roig, LL. B., “La normativa al País Valencià. Problemàtica i perspectives, Problemàtica de la normativa del català (Actes de les primeres jornades d’estudi de la llengua normativa), Barcelona, PAM, p. 123.
[10] Op. cit.
[11] La normativa pròpia valenciana. Estudi retrospectiu.
[12] Hudson, R. A., Sociolinguistics, Cambridge University Press, 1980, pp. 35-36.
[13] Rona, J. P. , “The social dimension of Dialectology”, Linguistics 117 (1976), Berlín-NY, Mouton de Gruyter, pp. 7-21.
[14] Secció de Llengua i Lliteratura de la RACV, Manifest 4 de juliol de 2013.
[15] Peñarroja Torrejón, L., El mozárabe de Valencia, Madrid, Gredos, 1990.
[16] Glick, Th. , Transformaciones de las estructuras agrarias de la sociedad valecniana en ,la época medieval,  pp. 203-224.
[17] Banniard, M. (ed), Sociolinguistique diachronique romane, Annuaire – EPHE, SHP — 141e année (2008-2009), p. 162.
[18] Lipski, J., “La lingüística románica en los Estados Unidos: logors principales del último siglo”,p. 18.
[19] Ríos Camacho, Xosé C., Mozarabismo en la Gallaecia Altomedieval. Estudios generales y análisis desde sus fuentes medievales monásticas (siglos VIII, IX, X y XI), Tesis Doctoral, 2009, Unversidad de Murcia, pp. XXIII, 1, 188, 195, 220, 225, 233, 566.
[20] Peñarroja Torrejón, L., “La qüestio valenciana. Mig segle de Filologia (1960-2012), prólogo a ¿Valenciano o catalán?, RACV, Valencia, 20132.
[21] Colón, G., “El valenciano”, Actas VII CILR, vol. I, pp. 139-140.
[22] Peñarroja Torrejón, L., Cristianismo Valenciano. De los orígenes al siglo XIII, Valencia, Ajuntament de Valencia, 2007.
[23] BRB, códice 9119, folios 58r-58v-.
[24] Cf. Peñarroja Torrejón, L., “La qüestio valenciana. Mig segle de Filologia (1960-2012), prólogo a ¿Valenciano o catalán?, RACV, Valencia, 20132.
[25] Ib.
[26] Ib.
[27] Ib.